Pengurusan alatan dan bahan jahitan

Pengaruh teknologi

Teknologi telah mempengaruhi perkembangan industri tekstil dan pakaian. Pengaruh ini dapat dikaitkan dengan aspek berikut:

  • Masa dan tenaga

– Teknologi baru telah memepengaruhi proses penyediaan pakaian. Dengan adanya teknologi tinggi ini, tenaga keupayaan manusia dan masa dapat dikurangkan melalui penggunaan tenaga elektrik dan elektronik. Selain iti kuantiti barangan dapat dipertingkatkan.

  • Perbelanjaan

Pada peringkat permulaan, perbelanjaan untuk memperoleh peralatan berteknologi baru mungkin tinggi. Walau bagaimanapun jika dikaji dari segi keperluannya dalam jangka masa panjang, pengeluaran dapat mengatasi perbelanjaan.

  • Kualiti Hidup

Kebijaksanaan menggunakan sumber manusia seperti wang, masa, kemahiran, pengetahuan, dan teknologi dapat mempertingkatkan kualiti hidup.

  • Keselamatan

Prinsip keselamatan semasa menggunakn alatan teknologi hendaklah sentiasa dititikberatkan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: